شرکت تولیدی روانکاران مازند پویا

( سهامی خاص ) تولید و بسته بندی روغن موتور به روش بلندینگ

كاهش توليد روغن پايه در اروپاي غربي

ساليان متوالي است كه اروپاي غربي منبع ذخيره روغن پايه در جهان بوده است. توليدكنندگان روغن پايه در اين منطقه از موقعيت خوبي برخوردار بودند و علاوه بر اينكه نيازهاي خود را براي ساخت انواع روانكارها مرتفع مي ساختند مازاد توليد را در انبارها براي عرضه جهاني ذخيره مي كردند. اما در سال گذشته به علت خروج تعدادي از پالايشگاههاي توليد روغن پايه اروپاي غربي، مازاد موجودي روانكارهاي توليد شده به طرز قابل توجهي كاهش يافت. 
     براساس گزارش ساليانه توليد جهاني روغن پايه در سال2006 ، توليد روغن پايه در اروپاي غربي در سه پالايشگاه متوقف شد كه منجر به كاهش11 درصد در كل توليد و50 درصد در مازاد روغن پايه اين منطقه شد. خروج شركتهاي BP با ظرفيت10 هزار و300 ، Shell با ظرفيت5 هزار و60 و Cepa’s با ظرفيت2 هزار و800 بشكه در روز در كشورهاي انگليس، آلمان و اسپانيا باعث كاهش ظرفيت روغن پايه در كل منطقه شد. در حال حاضر چشم انداز بازار توليد، مساعد به نظر نمي رسد و نشانگر خروج تعداد ديگري بوده و اين مسئله خود باعث مي شود عرضه روانكارها بيش از پيش كاهش يابد. اين موضوع موجب بروز نگراني و ايجاد مشكلات بسياري براي واحدهاي بلندينگ داخلي و خارجي شده است.
    در آخرين گزارش ساليانه نشريه روغن و گريس در سال2006، تعداد151 پالايشگاه توليد روغن پايه با ظرفيت كل927 هزار بشكه در روز در جهان وجود دارند. البته اين ميزان شامل پالايشگاه Baharat Petroleum با ظرفيت3 هزار و500 بشكه در روز كه روغنهاي گروه II توليد مي كند .

      نمي شود. با توجه به توليدات اين شركت و با در نظر گرفتن توليد ساير توليدكنندگاني كه اسامي آنها در آمار ياد نشده، رقم10 هزار بشكه در روز مي بايستي به كل توليدات روغن مايع افزوده شود. در اين ميان بيشترين افزايش ظرفيت توليد مربوط به توليد روغن پايه در آمريكاي شمالي به ميزان15 هزار و توليد روغن پايه در كانادا به ميزان3 هزار و500 بشكه در روز بوده است. 

  علاوه بر حذف واحدهاي توليدكننده ياد شده، مشكلات ديگري در سال گذشته در عرضه روغن پايه در اين منطقه بوجود آمده كه آتش سوزي در چند پالايشگاه، اعتصابات كارگري، خروج برخي از واحدها از چرخه توليد براي تعميرات اساسي از جمله آن هستند. در مجموع كاهش توليد در اين منطقه140 هزار و460 بشكه در روز بوده است. همچنين به علت بالارفتن قيمت سوخت خودروها، بسياري از شركت ها تمايل بيشتري به توليد اين محصول دارند و همين مسئله كمبود عرضه روغن پايه را تشديد كرده است.
    تاثيرات اين كاهش عرضه روغن پايه بر شركتهاي بلندينگ به ويژه شركت هاي كوچك اين منطقه بسيار زياد بوده است. اين قبيل شركتها به علت كاهش عرضه روغن پايه و همچنين افزايش بهاي نفت خام مجبور به پرداخت بهاي بيشتري براي خريد آن و يا وارد كردن روغن پايه از اروپاي شرقي و كره جنوبي شده اند. اين مسئله در چهار ماهه اول سال2006 بسيار به چشم مي خورد و شماري از آنها فقط توانستند هزينه هاي خود را پرداخت و سودناچيزي دريافت كنند. اين عوامل باعث شده است كه اين توليد كنندگان براي خريد روغن پايه مورد نياز خود دقت بيشتري كرده وبراي ارتقاي بهره وري خود به منظور كاهش هزينه هاي تمام شده تلاش بيشتري كنند. 
                 هم اكنون كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه با توجه به تغييرات به وجود آمده در بازار توليد روغن پايه، در حال تاسيس پالايشگاههاي جديدي براي جبران كمبود روغن پايه هستند و با راه اندازي اولين واحد توليد در چند ماه گذشته و واحدهاي ديگر در سال آينده سعي در جبران كاهش عرضه اين روانكارها دارند. پروژه هاي بسياري در دست بررسي هستند كه براي سالهاي بعد طرح ريزي شده اند و برخلاف مشكلات بوجود آمده براي واحدهاي بلندينگ در اروپاي غربي، چشم انداز بسيار خوبي را مي توان براي واحدهاي مشابه آن در آسيا مشاهده كرد. تاكنون22 طرح اعلام شده كه تا پايان سال2011 تمامي آنها به بهره برداري خواهند رسيد. اين پروژه ها در كشورهاي كره جنوبي، هند، تايوان، مالزي، اندونزي، چين، بحرين، قطر و چند كشور ديگر با ظرفيتي معادل153 هزار و750 بشكه در روز در دست اجراست.  
    

    كشورهاي اقيانوسيه نيز داراي پروژه هايي به ظرفيت كل115 هزار و150 بشكه در روز هستند كه بخش عمده اي از آن براي جبران رشد تقاضا و بخش ديگر آن به منظور صادرات طرح ريزي شده است. اين بخش مي تواند منبع ذخيره جديدي براي روغن پايه در جهان باشد. 
    
         با اين وجود و علي رقم كاهش حدود نيمي از مازاد توليد روغن پايه در اروپاي غربي، اين منطقه هنوز داراي مازاد توليد بر نياز خود بوده و تحليل گران بر اين عقيده اند كه در آينده به صورت دومين عرضه كننده روغن پايه در جهان باقي خواهند ماند.
    
    Reference: Lubes’N’Grease Magazine- July 2006
   
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:12  توسط پويا  |